Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Thông báo đóng tiền đợt 2 chung cư VP5 Linh Đàm

Chúng tôi xin gửi thông báo của chủ đầu tư, về việc: nộp tiền đợt 2 dự án chung cư VP5 Linh Đàm tới các Quý Khách hàng.Trực tiếp phân phối các căn hộ tại chung cư VP5 Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
Đại diện Chủ đầu tư: Mr Tân – 0907 723988 , Ms Phương – 0984 054988, Mr Nam - 0968 899385
Địa chỉ: Tầng 2 - Phòng dự án -  Khách sạn Mường Thanh - Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
Cảm ơn Quý Khách quan tâm !

Bảng giá cập nhật

BẢNG BÁO GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ VP5 LINH ĐÀM

Diện tích 45.3m2

CĂN HỘ ( tầng, căn) DIỆN TÍCH ( m2) GIÁ GỐC  ( Triệu/m2) HƯỚNG ban công TIỀN CHÊNH ( Triệu)
25,38 45,30 14,50 TN 100
25,40 45,30 14,50 TN 100
27,12 45,30 14,50 ĐB 130
27,40 45,30 14,50 TN 90
28,12 45,30 14,50 ĐB 130
28,36 45,30 14,50 TN 90
28,38 45,30 14,50 TN 90
28,40 45,30 14,50 TN 90

---------------------------------------------
Diện tích 58.3m2

12,42 58,30 15,50 TB 140
15,10 58,30 15,50 ĐB 145
15,16 58,30 15,50 ĐB 145
28,10 58,30 14,50 ĐB 145
28,42 58,30 14,50 TN 95
28,16 58,30 14,50 ĐB 145
31,10 58,30 14,00 ĐN 105
31,42 58,30 14,00 TB 80
25,34 58,30 14,50 TN 120
25,42 58,30 14,50 TN 120
----------------------------------------------
                                                         Diện tích 60.7m2
25,50 60,70 14,50 TB 140
31,26 60,70 14,00 N 170
11,26 60,70 15,50 ĐN 230
14,02 60,70 15,50 ĐB 150
14,50 60,70 15,50 ĐB 150
19,50 60,70 15,50 ĐB 150
2,20 60,70 15,00 ĐN 155
12A.02 60,70 15,00 ĐN 140
31,02 60,70 14,00 ĐB 105
31,50 60,70 14,00 ĐB 105
20,50 60,70 15,00 TB 160
24,26 60,70 14,50 ĐN 145
27,02 60,70 14,50 TB 130
28,50 60,70 14,50 TB 130
26,26 60,70 14,50 ĐN 225
26,24 60,70 14,50 ĐN 225
26,02 60,70 14,50 TB 150
26,50 60,70 14,50 TB 150
28,24 60,70 14,50 ĐN 205
15,02 60,70 15,50 TB 165

                                                                        ----------------------------------------------
                                                           Diện tích 61.5m2
23,08 61,50 14,50 ĐB 180
23,18 61,50 14,50 ĐB 180
27,06 61,50 14,50 ĐB 165
27,08 61,50 14,50 ĐB 165
30,18 61,50 14,00 ĐB 140
30,20 61,50 14,00 ĐB 140
15,06 61,50 15,50 ĐB 175
25,30 61,50 14,50 TN 130
25,32 61,50 14,50 TN 130
25,44 61,50 14,50 TN 120
25,46 61,50 14,50 TN 120
26,20 61,50 14,50 ĐN 175
14,08 61,50 15,50 ĐN 160
2,14 61,50 15,00 ĐN 140
2,10 61,50 15,00 ĐN 140
31,18 61,50 14,00 ĐN 105
31,44 61,50 14,00 TB 85
31,46 61,50 14,00 TB 85
31,30 61,50 14,00 TB 85
31,32 61,50 14,00 TB 85
15,30 61,50 15,50 TN 145
15,32 61,50 15,50 TN 145
27,46 61,50 14,50 TN 100
28,06 61,50 14,50 ĐB 160
28,18 61,50 14,50 ĐB 160
28,20 61,50 14,50 ĐB 160
28,30 61,50 14,50 TN 110
28,32 61,50 14,50 TN 110
28,44 61,50 14,50 TN 100
23,08 61,50 14,50 ĐB 180
23,18 61,50 14,50 ĐB 180
27,06 61,50 14,50 ĐB 165
27,08 61,50 14,50 ĐB 165
30,18 61,50 14,00 ĐB 140
30,20 61,50 14,00 ĐB 140
15,06 61,50 15,50 ĐB 175

--------------------------------------------
                                                          Diện tích 72.2m2
23,22 72,20 14,94 Góc ĐN - ĐB 325
23,28 72,20 14,94 Góc ĐN - TN 265
28,28 72,20 14,94 ĐN 210
28,48 72,20 14,94 TB 160
27,48 72,20 14,99 Góc TB 160
12A.48 72,20 15,46 Góc TB 190
12,22 72,20 15,96 Góc ĐN 390
29,48 72,20 14,42 TB - ĐB 140
31,04 72,20 14,42 TB - ĐB 140
31,48 72,20 14,42 TB - ĐB 130
25,48 72,20 14,94 TB - ĐB 160
--------------------------------------------
                                                          Diện tích 90.5m2
12,14 90,50 15,50 ĐB 295
14,14 90,50 15,50 ĐB 295


Trực tiếp phân phối các căn hộ tại chung cư VP5 Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
Đại diện Chủ đầu tư: Mr Tân – 0907 723988 , Ms Phương – 0984 054988, Mr Nam - 0968 899385
Địa chỉ: Tầng 2 - Phòng dự án -  Khách sạn Mường Thanh - Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
Cảm ơn Quý Khách quan tâm !

Cập nhật tiến độ công trình

Chung cư VP5 Linh Đàm, Vị trí đắc địa – Giá cả hợp lý

Trực tiếp phân phối các căn hộ tại chung cư VP5 Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
Đại diện Chủ đầu tư: Mr Tân – 0907 723988 , Ms Phương – 0984 054988, Mr Nam - 0968 899385
Địa chỉ: Tầng 2 - Phòng dự án -  Khách sạn Mường Thanh - Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội

Ảnh thực tế ngày 17/09/2013:

Công trình đã đổ xong sàn tầng 10


-------------------------------------------------

Ảnh thực tế ngày 16/08/2013:

Công trình đang đổ cột tầng 5
-----------------------------------------------------------

Ảnh thực tế ngày 30/07/2013:

Công trình đang thi công lên tầng 2
Chung cư VP5 Linh Đàm, gọi nhanh - chọn nhanh !

Trực tiếp phân phối các căn hộ tại chung cư VP5 Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
Đại diện Chủ đầu tư: Mr Tân – 0907 723988 , Ms Phương – 0984 054988, Mr Nam - 0968 899385
Địa chỉ: Tầng 2 - Phòng dự án -  Khách sạn Mường Thanh - Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội